แหล่งเรียนรู้ Azure IoT

เนื่องจากมีโอกาสได้ไปประชุมกับทาง Microsoft และได้สอบถามเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้าน IoT ก็เลยได้ link มาแชร์กัน ท่านที่สนใจก็เข้าไปดูข้อมูลกันได้ที่ Training for Azure IoT มีหลักสูตรที่น่าสนใจอยู่หลายหัวข้อ

  • edX – Developing IoT Solutions with Azure IoT
  • Microsoft Virtual Academy – Introduction to Azure IoT
  • Linux Academy – Azure IoT Essentials
  • Linux Academy – IoT for the Enterprise
  • Cloud Academy – Internet of Things with Azure
  • Opsgility – Building IoT Solutions with Azure