มาเล่น OwnCloud 8 กัน

OwnCloud 8 เพิ่งเปิดตัวไป มีคุณสมบัติใหม่ๆ เพิ่มเข้ามามากมาย เช่น หน้าการตั้งค่า Application แยกออกจากหน้าตั้งค่าหลัก สามารถกำหนด Favorit ให้กับไฟล์หรือ Folder ได้ ทำให้การใช้งานง่ายมากขึ้น เป็นต้น สำหรับท่านที่ติดตั้ง OwnCloud 7 ที่ติดตั้งผ่าน repository สามารถอัพเกรดเป็น OwnCloud รุ่นใหม่ได้เลยผ่านการอัพเกรด package สำหรับท่านที่อยากทดลอง OwnCloud 8 ก็สามารถติดตั้งได้ดังนี้
เพิ่ม key สำหรับ repository ก่อน
wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.04/Release.key
sudo apt-key add - < Release.key
จากนั้นเพิ่ม repository
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/community/xUbuntu_14.10/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list"

สั่งอัพเดท package
sudo apt-get update
และสั่งติดตั้งได้เลยดังนี้
sudo apt-get install owncloud
เมื่อติดตั้งเสร็จ OwnCloud สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ดังนี้ http://your-server/owncloud
เท่านี้ก็ได้ OwnCloud 8 มาใช้งานแล้ว สำหรับท่านที่ใช้งานร่วมกับ Desktop อย่าลืมติดตั้ง OwnCloud Client เพื่อสั่ง sync ไฟล์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง Desktop ได้