ติดตั้ง MongoDB บน Ubuntu Server

เนื่องจากเก็บกดจากห้องเรียน MongoDB ในโครงการ OSS Fast Track Programme ซึ่งได้เล่นบน Windows ทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไรนัก เลยหาวิธีการติดตั้ง MongoDB บน Ubuntu Server กัน ก่อนอื่นดาวน์โหลด MongoDB มาก่อนดังนี้
wget -c http://fastdl.mongodb.org/linux/mongodb-linux-x86_64-2.0.7.tgz
จากนั้นแตกไฟล์ไปยัง /opt ดังนี้
tar zxvf mongodb-linux-x86_64-2.0.7.tgz -C /opt
จากนั้นสร้างที่เก็บข้อมูลสำหรับ MongoDB ไว้ที่ /data/db โดยใช้คำสั่ง
sudo mkdir -p /data/db
จากนั้น Start Service ของ MongoDB ดังนี้
cd /opt/mongodb-linux-x86_64-2.0.7/bin
sudo ./mongod --rest
หากเป็นการ Start ครั้งแรก MongoDB จะสร้างไฟล์ journal จากนั้นก็จะ Start Service ตามปกติ การดูข้อมูลการทำงานของ MongoDB สามารถดูผ่านเว็บโดยใช้เว็บเบราเซอร์ เข้าไปที่?http://localhost:28017?สำหรับการใช้งาน MongoDB และเอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่?http://www.mongodb.org/display/DOCS/Home?ครับ

Leave a Reply