Suriyan 5504 LTS รุ่นเฉพาะกิจ

บังเอิญมีงานที่ต้องใช้ Ubuntu Custom สำหรับโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับ ICT ชุมชน ก็เลยถือโอกาส build ช่วงวันเสาร์ ได้ Suriyan 55.04 LTS รหัสพัฒนา?Trafalgar Law ดูหน้าตา

ซึ่งรุ่นนี้อยู่ยาวนานถึง 3 ปี ส่วนรุ่นต่อไป อีก 3 ปีข้างหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ 🙂 ?สำหรับแหล่งดาวน์โหลด *ไม่มีครับ*?

Leave a Reply