เก็บตกไปสอน Android ที่อยุธยา

เนื่องจากได้รับเชิญให้ไปสอนอะไรสักอย่างที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาก็เลยเลือกสอน Android Mobile App Development ใช้เวลาเตรียมตัวสั้นมาก ถ้าเทียบกับเมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่ก็เตรียม workshop เท่าที่จะสอนได้ ตอนสอนจริงก็ข้ามไปหลายเรื่องเหมือนกัน (ข้ามเนื้อหาไปเล่นใน workshop กันเลย) 😛

  • สำหรับ slide ประกอบการอบรม อยู่ที่ slideshare
  • โค้ดตัวอย่างอยู่ที่ github เหมือนเดิม

สุดท้ายต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ไว้วางใจและเสียสละเวลา 2 สัปดาห์มาเขียน Android App กัน ขอบคุณจากใจเลยครับ