ประวัติ

  • นักพัฒนาอิสระ (Freelance Developer)
  • Senior Software Engineer @ SiPA
  • Project Manager @ RedLine Software
  • Co-Project Manager @ Trilex Network
  • Open Source Contributer
  • Fedora Ambassador, Thailand

บล็อก/เว็บไซต์

โครงการซอฟต์แวร์

เครือข่ายสังคม